søndag den 30. november 2014

Kimberly the Brave

BE BRAVE! Sådan afsluttede bibliotekschef Kimberly Matthews fra Trenton Public Library i USA sit oplæg på Bibliotekarforbundets faglige landsmøde tidligere på efteråret. Og der er i sandhed brug for alt vores bibliotekariske og menneskelige mod, når vi skal turde stå fast på idealerne om fri og lige adgang til oplysning og information og på bibliotekernes unikke position som et frit rum for alle; de idealer, der for mig udgør kernen i folkebibliotekernes virksomhed.

Det var netop denne vigtige kerne, der var i centrum i Matthews' oplæg, hvor hun med en ild, der næsten får bibliotekskoryfæer som Døssing og Banke til at blegne, opfordrede bibliotekerne til at turde sige fra, så bibliotekernes egentlige formål ikke forsvinder i mere eller mindre tilfældigt pålagte opgaver.

Jeg vil ikke kaste mig ud i at gentage hele oplægget her, for Bibliotekarforbundets blad Perspektiv har allerede skrevet en fin artikel, som opsummerer hovedpunkterne under titlen Luk døren. Når du læser den, kan du forhåbentlig fornemme det begejstringens sus, der flere gange gik gennem salen, mens Kimberly Matthews var på scenen.

Det kræver mod, at stå fast på sine idealer, også når konsekvenserne er hårde. Det mod har Matthews - jeg håber og tror, hun fik givet lidt af det videre!Hvis du hat lyst til at læse mere om Kimberly Matthews bibliotekstanker, kan du følge hende på 21st Century Library Blog.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar