onsdag den 24. juni 2015

Det skal du læse i sommerferien

I lighed med sidste år har jeg igen fået lov til meget kortfattet at anbefale tre sommerferiebøger til Jydske Vestkystens læsere.
Denne gang er jeg kommet frem til disse gode læsoplevelser, som I da heller ikke skal snydes for:

Hvilken bog vil du anbefale som sommerferielæsning?
Jeg vil anbefale bogen 32 programmer af Dave Roberts. Han har samlet over 1.000 programmer fra de fodboldkampe han har overværet gennem livet. Han skal nu flytte og kan kun medbringe 32 af dem. Historien om, hvorfor valgte netop de programmer er fortællingen om et helt liv. Guf for dig med hang til fodbold og livet i almindelighed.

Hvilken bogoplevelse husker du tydeligst?
Hvis dette er et menneske af Primo Levi er en fantastisk, barsk, rørende og på trods af gruen, livsbekræftende beretning om forfatterens tid Auschwitz. Det er en af de bøger man SKAL læse.

Er der en bog, du forbinder med en helt bestemt ferieoplevelse?
På en tur til Rom læste jeg Torben Munksgaards hylende morsomme Retrograd om Henrik, der på sin 50 års fødselsdag beslutter for at blive yngre. Han bryder med alle normer og tager på en utrolig rejse tilbage til ungdommen.

Du kan selvfølgelig bestille alle bøgerne på Bibliotek.dk.

GOD LÆSELYST :-)

onsdag den 25. februar 2015

Mærsk er stjernen

Jeg har gennem de sidste knapt otte år hygget mig med at skrive indlæg om dette og hint på denne blog Harboetek.dk. Dette indlæg er nr. 120 i rækken siden det første indlæg i april 2007. Et idnlæg har dog overtrumfet alle andre med flere længder. Historien om den syvtakkede stjerne, som jeg skrev i maj 2010 har således stået for langt over en tredjedel af alle hits på bloggen. VILDT!

Indlægget handler om historien bag Mærsks vedenskendte logo. En historie jeg ikke selv kendte før en kollega kontaktede Mærsk, fordi en bruger på Kolding Bibliotek havde spurgt til emnet.
Jeg syntes det var interessant og valgte derfor i oplysningens navn at dele min nye viden med alverden her på bloggen.

En af de vigtigste grunde til indlæggets enorme popularitet er naturligvis, at Mærsks svar, som jeg har gengivet ordret, var på engelsk, så oplysningerne er tilgængelige for ekstremt mange mennesker.

Som det kan ses neden for ligger Historien om den syvtakkede stjerne suverænt nummer et med med 8.571 visninger ud af det samlede antal på 22.452. Det er mere end 8.200 hits flere end nummer to!


Samtidig er det sjovt at se, hvilke søgeord, der har ledt læserne fra Google til Harboetek.dk. Her er det som forventet helt tydeligt, Mærsk dominerer, som vist nedenfor,Jeg glæder mig over på denne måde at have bidraget med en viden, der tydeligvis har interesse for en bredere kreds.

tirsdag den 24. februar 2015

32 Programmer

Sportsjournalisten Erik Nielsen har gjort alle fodboldfans den tjeneste at oversætte Dave Roberts' fantastiske selvbiografi "32 Programmer".

Roberts har siden han første kamp (Fulham mod Manchester United), som han så med sin far som dreng, samlet over 1.000 kampprogrammer. Da han skal flytte til USA må han vælge 32 programmer at tage med. Det er disse 32 programmer og de fantastiske historier bag, der udgør bogen.

I forordet skriver Erik Nielsen blandt andet: "Dave Roberts rammer tvetydigheden i at være fodboldfan: Så megen lidelse, så mange prøvelser, så megen nyttesløs viden og dog en verden med så meget indhold for drenge i alle aldre". Jeg kan ikke være mere enig.

Det er en historie i topklasse. Fed fordi man som fodboldfan kan genkende sig selv i den - præcis som jeg havde det, da jeg læste Nick Hornbys fodboldklassiker "Fever Pitch".

"32 programmer" er fyldt med kærlighed til fodbold, kampprogrammer og livet og skal have min varmeste anbefaling.

søndag den 30. november 2014

Kimberly the Brave

BE BRAVE! Sådan afsluttede bibliotekschef Kimberly Matthews fra Trenton Public Library i USA sit oplæg på Bibliotekarforbundets faglige landsmøde tidligere på efteråret. Og der er i sandhed brug for alt vores bibliotekariske og menneskelige mod, når vi skal turde stå fast på idealerne om fri og lige adgang til oplysning og information og på bibliotekernes unikke position som et frit rum for alle; de idealer, der for mig udgør kernen i folkebibliotekernes virksomhed.

Det var netop denne vigtige kerne, der var i centrum i Matthews' oplæg, hvor hun med en ild, der næsten får bibliotekskoryfæer som Døssing og Banke til at blegne, opfordrede bibliotekerne til at turde sige fra, så bibliotekernes egentlige formål ikke forsvinder i mere eller mindre tilfældigt pålagte opgaver.

Jeg vil ikke kaste mig ud i at gentage hele oplægget her, for Bibliotekarforbundets blad Perspektiv har allerede skrevet en fin artikel, som opsummerer hovedpunkterne under titlen Luk døren. Når du læser den, kan du forhåbentlig fornemme det begejstringens sus, der flere gange gik gennem salen, mens Kimberly Matthews var på scenen.

Det kræver mod, at stå fast på sine idealer, også når konsekvenserne er hårde. Det mod har Matthews - jeg håber og tror, hun fik givet lidt af det videre!Hvis du hat lyst til at læse mere om Kimberly Matthews bibliotekstanker, kan du følge hende på 21st Century Library Blog.

torsdag den 3. juli 2014

Sommerferieanbefalinger med benspænd

Den lokale avis Jydske Vestkysten har givet ni bibliotekarer på Koldingbibliotekerne den udfordring at anbefale sommerlæsning ud fra tre kriterier, som kan ses nedenfor. I sig selv er det jo en smal sag for en bibliotekar, men der var kun 700 anslag til rådighed, og så begyndte det jo at blive svært.
Jeg kom frem til følgende, som du kvit og frit kan lade dig inspirere af:

Hvilken aktuel bog vil du anbefale som sommerferielæsning?
”Tusind meter til lykken” af John Bang Jensen fra 1997 er hyperaktuel; den er en letlæselig og enkel indføring i cykelsportens mysterier. Læs den inden Touren for alvor starter.

Hvilken bogoplevelse husker du tydeligst?
Jeg husker tydeligt, da jeg læste ”Intet nyt fra vestfronten” af Remarque - den bedste bog jeg har læst. Bogen handler om en flok tyske soldater under 1. verdenskrig. Det er en bog, man bare skal læse. Jeg begyndte at læse bogen, mens jeg sad i kø på motorvejen. Den dag tog det 2½ time at komme fra Kolding til Vejle, så der var god tid.

Er der en bog, du forbinder med en helt bestemt ferietur?
På ferier læser jeg oftest via eReolen på smartphone. Senest fløj jeg til Belgien og fik læst et par bøger i Aarhus Universitets serie ”Tænkepauser”, som er gode at blive klog af.

GOD FORNØJELSE :-)

onsdag den 26. februar 2014

Netværk, netværk, netværk

Verden består af milliarder af netværk, der hver især udgør et stort netværk, fordi alt er forbundet på en eller anden måde. Det er der nok ingen der er i tvivl om.
Jeg har på det seneste læst nogle bøger, der alle handler om netop netværk i en eller anden forstand. Det forskellige vinkler i hver af bøgerne har været med til at give mig en god indsigt forskellige netværks natur, hvordan de er forbundet og hvad man kan bruge det til.

Min øgede interesse for netværk opstod helt tilfældigt. da jeg i Højskolebladet læste artiklen En opskrift på succes, der er en anmeldelse af Lars Kolinds nye bog Bevægelsen.


Bevægelsen handler dybest set om, hvordan man gør sin organisation, hvad enten det er en virksomhed, en forening eller noget andet, til en "ubegrænset organisation". Det gøres ved at gøre modspillere til medspillere og på den måde skaffe sig ambassadører uden for den egentlige organisation.

Lars Kolind bruger blandt andet sin tid i Oticon som eksempel. Som mange vil vide, overtog han en virksomhed på fallittens rand og gjorde den til en kæmpesucces. Det burde være argument nok for at lytte til manden og uddrage de dele af bogen, som man finder anvendelige i sin egen situation.

Selv fandt jeg bogen meget interessant, specielt set i lyset af at vi hos Koldingbibliotekerne arbejder med en ny vision, der efter al sandsynlighed kommer til at betyde, at vi skal øge vores samarbejde med eksterne parter. Det betyder jo, at der skal netværkes endnu mere end hidtil, så lidt inspiration og nytænkning kommer som kaldet.Nogle dage efter jeg havde læst Bevægelsen, anbefalede en bruger på Biblioteksvagtens Facebookside bogen Vær nær af Tor Nørretranders og så var det jo bare med at fortsætte i samme spor og udvide sin horisont.

Bogen handler om sammenhæng i samfundet. Hvordan hænger vores samfund sammen og hvad får det til at hænge sammen?
Det korte svar er i følge Nørretranders, at vi er forbundet på en sådan måde, at vi har de bedst når andre har det godt, hvilket vil sige, at de andre også har det bedst, når man selv har det godt. Derfor er alles spontane tilgang til verden, at man gerne vil hjælpe andre. Samtidig betyder det også, at man selv får det bedre, når man hjælper andre.

Fordi alle for de bedre, når andre har det godt, er vi alle i princippet forbundet.
Jeg kan godt selv se, at jeg har svært ved at forklare den dybere mening på skrift sådan lige fra hoften, så derfor vil jeg stærkt opfordre til at læse bogen, som man kun kan komme i godt humør af på menneskehedens vegne - Intet mindre!Den seneste bog, jeg har læst om fænomenet netværk, stammer fra Aarhus Universitets serie Tænkepauser, som min gode kollega Morten ledte mig på sporet af. Serien består korte bøger, der fører læseren ind i et videnskabeligt emne på en hurtig og forståelig måde. I dette tilfælde handler bogen selvfølgelig om præcis det dens titel siger: Netværk.

Netværk skal her forstås i bred forstand, som både netværk mellem mennesker og dyr, men også netværk som eksempelvis internettet. Bogen fortæller om de forskellige måder netværk kan være opbygget på, hvilket har betydning for, hvordan de eller det de transporterer spredes. Det kan være alt fra sygdomme til informationer på vores allesammens kære internet.

Tænkepausen giver fantastisk indsigt i, hvad netværk er for noget og bidrager dermed til en bedre forståelse af, hvordan verden hænger sammen.


Som jeg skrev i starten, beskæftiger de tre bøger sig med netværk fra forskellige vinkler og giver derfor tilsammen god indsigt i begrebet. Jeg har i hvert fald haft stor fornøjelse af at alle tre bøger og kan derfor kun takke Højskolebladet, brugeren på Biblioteksvagtens Facebookside og min kollega Morten for min nyvundne indsigt.

fredag den 29. november 2013

Læs dem! - Bøger der har gjort indtryk

På Koldingbibliotekerne er vi blevet opfordret til at præsentere et antal faglitterære bøger, der på den ene eller den anden måde har gjort indtryk på os. Bøgerne bliver løbende præsenteret på vores hjemmeside.
Det er der kommet nedenstående linjer ud af:

Flere faglitterære bøger har gjort et blivende indtryk på mig.
Neden for har jeg udvalgt en håndfuld, der spænder emnemæssigt bredt.

Hal Kochs lille mesterværk ”Hvad er demokrati” er en fantastisk indføring i demokratiets grundprincipper og væsen. Alle burde efter min mening læse denne bog.

I Bogen ”Fodbold” skriver store litterære navne om deres forhold til spillet. Bogen er en meget anderledes og yderst velskrevet bog, der beskriver fodbolden fra helt andre vinkler end vi er vant til i litteraturen.

Fucking flink” er en hurtig lille bog, der på en god og humoristisk måde minder os om, hvor vigtigt det er at opføre sig pænt og tage hensyn til hinanden. Læs og bliv flink(ere)!

Ulrik Haagerups bog ”En god idé – fik du den?” er en fantastisk lærerig bog om innovatiom, om at få idéer og turde føre dem ud i livet. En bog jeg ofte vender tilbage til.

Dostojevskijs sidste rejse” er Leif Davidsens personlige skildring af Ruslands udvikling gennem tiden. Bogen er bygget op omkring en flodrejse med det gode skib Dostojevskij og er utroligt velskrevet.


God læselyst!